Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/gashbark/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
ኣዋጅ ምምስራት ኤርትራዊ ሲቪኻዊ ማሕበር - Gash Barka infomation Center

Please update your Flash Player to view content.

Hanan Maran

Women are half of society

ibrahim idris 20151204 origenal

dr abdulla juma

Idris Awate

 

the gash-barka camera

 

Editorial

ኣዋጅ ምምስራት ኤርትራዊ ሲቪኻዊ ማሕበር

eriteran form for dailog and changህዝቢ ኤርትራ አብ ዝሓለፈ እዋን ምፍንጫል ጉጅለታት ካብ ውድባት ምምስራት ሓዲሽ ውድባት ዝሕብሩ ሓያል አዋጃት ስሚዑን አንቢቡን እዩ።

እዚ አምር ኽአ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንደንበ ተቓውሞ ድማ ብፍላይ አብ ኤርትራ ንዲኽታቶርያዊ ስርዓት ንምውዳቕ ይኹን ብሰላምን ፍትሕን ማዕርነትን ከም ደቂ ሃገር ብሓባር ናይ ምንባር ተኽእሎ ክህልወና ዝኽእል መንፍስ ጥርጣረ ከሕድረሉ ጀሚሩ።

ነፍሲ ምትእምማን ህዝቢ ኤርትራን ተቃውሞ ሓይልታቱን አብ ቦትኡ ንምምላስ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ንህዝብናን ንኹሎም አብ ዝተፈላለየ ቦታ ምእንቲ ሓርነት ህዝብና ዝቃለሱ ንደሞኽራስያዊ ለውጢ አብ ሜዳ ኤርትራ ዝጸንሐ ናይ ምንጽጻግ ተመኹሮን ተግባራት ገደብ ንምግባር እጃምና ንምብርኻት ከምውጺት ናይ ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራዊ መርበብ ሃገራዊ ዘተን ኤርትራዊ ፎርም ንለውጢ ብምሕባር ኤርትራዊ ፎርም ንዘተ ምእንቲ ለውጢ ከም ዝመስረትና ንሕብር ወይ ነበስር።

እዚ ነጻ ስቪካዊ ማሕበር ኮይኑ ንፍትሕን ማዕርነትን ሓርነትን አብ ሕጊ ዝተመስረተት ደሞክራስያዊት ሃገር ንምህናጽ ይቓለስ።

ነዚ ዕላማታት ንምህናጽ

1. አብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ አብ መንጎ ተቓውሞ ሓይልታት ከአ ብፍላይ ሃገራዊ ስምምዕ

ምብጻሕን ናይ ሓባር አራዳድ ክህሉ ዘተ ከም መትኸል ምዕዛዝ።

2. ገበናት ስርዓት ህግደፍ ንምግላጽ ኩሉ መሳርሕታት መድያ ምጥቃም።

3. ኤርትራዊ ዜጋ ቕኑዕ ሓበሬታ ክህልዎን ንቕሓቱ ክብ ንምባልን ነጻ ውሳኔኡ ናይ ምውሳድ ብቕዓት ክህልዎ

አብ ኩሉ ክፍልታት ህዝቢ፡ ህዝባዊ ጎስጓስ ምኽያድን ምምዕባልን።

እዚ ተበግሶን ስጉምትን ኣብ እዋን ንምንታይ ተደልዩ?

እዚ ስጉምቲ ይድምር እምብር ወይ ይውስኽ እምበር አየጉድልን። እዚ ተበግሶ ነቲ ህልው ኩነታት ተቓውሞና ይኹን መድያና  ፋሕ ኢሉ ዘሎ ዓቅምን ሓይልን ናይ ምጥርናፍ ስጉምቲ እዩ። እዚ ተበግሶ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሓድሽ  ኣሰራርሓ ምፍጣር ሜድያውን ህዝባውን ዝሕግዝ እዩ። ካብ ብምብጋስ ነዚ ዕላማ አሚኑ ኽሰርሕ ድልው ዝዀነ ኤርትራዊ ዋንነቱ እዩ።

ንሕና ምእንቲ መሪሕነታዊ ቦታ ንምብጻሕ አይንወዳደርን አይንቖራቖስን። እንተዀነ ግን ናይ ሓባር መትከላዊ መርገጻት ንምብጻሕ ንዛተ።

ሓቂ ንበይንና ክምዘይንውንን ንአምን። እንተኾነ ግን ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኮንና ካብ አቲናዮ ዘሎና ጸልማት ዓዘቕትን ምውጻእ ከምንኽእል ንርዳእ።

ንሕና ናይ ኩሎም ተጋደልቲ ቓልስታትን ርእይቶታትን ነኽብር። ዝፈላልየና ጉዳያት ዘይኮነስ ናይ ብሓባር ከራኽቡናን  ከሰማምዑናን ዝሕግዝ ነጥብታት ብቐጻሊ ነናዲ። ካልኦት ርእይተኦም ይኹን መርገጻቶም ናይ ምግላጽ መሰል ከምዘለዎም እንዳ አመንና አብ ናይ ሓባር መርገጻት ንምብጻሕ ዘተ መሰረታዊ መሳሪሕና እዩ።

ምስ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ 2011 ዝተሰማማዕናሎም እዉጅ መርገጻትን ሃገራዊ ቕዋማትን ዝጻረሩን ወይ ውን ናይ ጥርጣረ ምልኽት ዘርእዩ መርገጻትን ርእይቶታትን ግን ክንከላኸል ግዱዳት አይኾንናን።

ንናይ ንግስነት ሃይለ ስላሴ(ኢትዮጵያ)  ሓይሊ ዘንቀጥቐጠ፡ ንብረታዊ ቓልሲ ህዝብና መሪሑ ዝጀመረ ስዉእ ጅግና ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ስዒቡ ልዕሊ ሚእቲ ሽሕ መስዋእቲ ተከፊሉ ሃገርና ዘዓወቱ ጀጋኑን፡ ንክብርታቶም  ዝሓደጉልና ናይ ቓልሲ ባህልታትና ክብርታትና ተመርኩስና ቃልስና ክሳብ ፍጹም ዓወት ዝረጋገጽ ክንቕጽል ኢና።

ብኹሉ ሸነኻቱን  ትሕዝትኡን ሃገራዊ ትልምን (ፕሮጀኽት) ክኸውንን ንኹሎም ኤርትራውያን  ብኹሎም ኤርትራውያን ዝቆመት  ደሞኽራስያዊት ሃገር ኤርትራ ንምርግጋጽ ናይ ሎሚ ሓድሽ ወለዶ ቃልሱ ክቕጽል እዩ።

ብምኽንያት ሓዲሽ ዓመት ንክቡር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ልብና ዓወት እንዳ ተመነና ሰላምታና ይብጽሓዮ።

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና

ዓወት ንህዝብና

ኤርትራዊ ፎርም ምእንቲ ለውጢ

05/01/2013

masarat 20150520

Itlalat Dr Jalal

abu usama almuallim

mahmoud barh origenal

mahmod taher

Fathi Osman 1

mahmod osman elos 300

ibrahim dini

Historical memory1

Screaming

Martyrdom of Dr